Nieuws

Always change a winning team

Dit is de titel van het boek dat Prof. dr. Peter Robertson schreef. Aan dit gedachtegoed ligt de Growth Curve ten grondslag. De Growthe Curve is een biologisch proces dat ontwikkelingsprocessen beschrijft en die bedrijven inzicht kan bieden in de vraag of zij zich in de lente, zomer, herfst of winter bevinden. De AEM-Cube is het instrument om de diagnose te doen. 
 
Met de AEM-Cube kan Xiel de strategische diversiteit en talenten van personeel in kaart brengen. De AEM-Cube koppelt het management aan performance, leiderschapsstijlen en strategisch executie, analyseert de team performance en legt bloot hoe individuen zich manifesteren in een groep. Zodoende kan een organisatie steeds de juiste combinatie van mensen bij elkaar brengen.