Privacy verklaring

Privacy verklaring

Ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening hanteert Xiel het uitgangspunt dat alleen de hoogst mogelijke kwaliteit voldoet. De bescherming van de privacy van klanten, potentiële klanten en de daaruit voortvloeiende bescherming van en omgang met hun (persoons-) gegevens is dan ook een speerpunt in ons kwaliteitsbeleid. Voornoemde voldoet aan de criteria zoals geformuleerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gelden voor de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes (waaronder die van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)).

Download hier de privacyverklaring van Xiel om te weten hoe een en ander werkt rondom (persoons-)gegevens. Wij streven ernaar om eventuele wijzigingen rondom de WBP zo snel mogelijk te actualiseren.

Xiel draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden (door)verkocht.

Bij aanvullende vragen aangaande de Privacy Policy van Xiel kunt u zich wenden tot info@xiel.nl.