Onze klanten

Welcome at Triodos Investment Management. We are radical in our d...

Triodos IM

Organon is een wereldwijd gezondheidsbedrijf en ontstaan vanuit e...

Organon

Bunge is a global leader in agribusiness, food and ingredients an...

Bunge

Xiel was partner for HEINEKEN in the transformation of HEINEKEN I...

Heineken

ValueBlue leverde vanaf de oprichting in 2011 consultancy op de w...

ValueBlue

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert een breed palet....

Avoord

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande rese...

Universiteit Utrecht

Sinds 1928 is Forbo Flooring actief. Vrijwel iedereen kent de ken...

Forbo Flooring

Xiel werkt voor NS actief in de wereld van het openbaar vervoer. ...

NS

Allego is een relatief jonge organisatie die zich beweegt in de s...

Allego

Alle BENU apotheken in Nederland zijn onderdeel van Brocacef Groe...

Brocacef
HU

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische...

HU

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. So...

Noorderbreedte

For 150 years Tate & Lyle has been leading the way in developing ...

Tate & Lyle

Green Solutions is dé partner voor bouwmarkten, supermarkten, t.....

Green solutions

Ultimum is een ICT dienstverlenener die met een scala aan dienste...

Ultimum

Wie kent HEMA niet?

HEMA

Robot is dé vloerverwarmingsspecialist in Nederland.

Robot

Wat kunt u van ons verwachten?

Uw vraagstuk is ons uitgangspunt. Het is onze ambitie en drijfveer om met goede oplossingen te komen. Daarvoor stellen wij echter eerst vragen. In onze optiek zijn er namelijk geen standaardoplossingen en draait alles om de context. Of het nu gaat om assessments (selectie- en ontwikkel), optimaliseren van de teamsamenstelling en –dynamiek, de invoering van agile teams of zelfs het begeleiden van een evaluatie van een Raad van Commissarissen, steeds is de specifieke situatie wat ons betreft leidend. U kunt van ons verwachten dat wij deskundig zijn op ons vakgebied, dat wij betrokken zijn bij onze klanten en hun mensen en dat wij gericht zijn op het leveren van het resultaat dat daar bij aansluit.

 

Hieronder treft u een aantal uitspraken van wat klanten over ons zeggen en een aantal klantcases die u inzicht geven in het soort dienstverlening dat u van ons kunt verwachten.

 

Dit is wat anderen over ons zeggen:

 

Director MSD

Xiel werkt op het vlak van assessment en ontwikkeling voor verschillende vestigingen van MSD, zowel op leiderschaps- als op managementniveau. De adviseurs van Xiel onderscheiden zich in de markt door een zeer persoonlijke en betrokken benadering. Zij verdiepen zich in de context en geven zich goed rekenschap van de wensen van de opdrachtgever, zonder hun professionele onafhankelijkheid te verliezen. Bovendien spelen zij kort op de bal, zijn via korte lijnen bereikbaar en betrouwbaar in de afspraken die zij maken. Dit vertaalt zich in uitstekende kwaliteit van dienstverlening en logistieke doortastendheid om klanten als MSD zo veel mogelijk te ondersteunen in selectie- en ontwikkelvraagstukken. Zowel door opdrachtgevers als door deelnemers wordt Xiel als zeer professioneel ervaren en beoordeeld. In de rapportages wordt een duidelijk en to the point een beeld van de deelnemer geschetst tegen de achtergrond van de functie én de context waarin deze functioneert of zal gaan functioneren. Dit kan het verschil maken bij de aanname of doorontwikkeling van leiders.

 

Saskia van Opijnen, Voormalig bestuurder bij Noorderbreedte

Bij Noorderbreedte hebben we regelmatig met Xiel samengewerkt. Zij deden de assessments bij belangrijke selectie beslissingen en hebben een grote vlootschouw van de sleutelfunctionarissen gedaan. De adviseurs van Xiel zijn betrokken, doortastend, flexibel en oplossingsgericht. En weliswaar zacht op de relatie, maar scherp op de inhoud. Zij kunnen niet alleen een treffend beeld van een kandidaat schrijven, maar beschouwen een en ander vanuit een goede analyse van de context en geven hun onafhankelijke, professionele blik waarbij ze ook het lef en de professionaliteit hebben minder welkome boodschappen af te geven. De genoemde Vlootschouw met onlinemiddelen bood snel een goed uitgangspunt voor verdere discussie en besluitvorming en had ook meerwaarde voor de betrokkenen.

 

Prem Mancham - Manager Finance Reporting Cashmanagement Syntrus Achmea Real Estate & Finance

"De samenwerking met Marc heb ik als zeer professioneel en prettig ervaren door zijn daadkracht in handelen en het nakomen van afspraken. Hij heeft een scherp oog voor context en de volwassenheid van de organisatie. Daarnaast is het hem toevertrouwd om zorg te dragen voor een kwalitatief goed eindproduct om zowel de kandidaat als de organisatie verder te helpen." 

 

Kris Guldie-Treep - Talentmanager Alliander

"Vanuit mijn rol als Talentmanager heb ik samen gewerkt met Pieter-Jil. Wij hebben hem gevraagd om in co-creatie met ons te komen tot een aantal potentieel indicatoren om beter grip te krijgen op het herkennen van talent binnen onze organisatie. Ik heb Pieter-Jil ervaren als een zeer seniore consultant, met veel inhoudelijke kennis van zaken, maar ook de flexibiliteit om mee te denken hoe we voor onze organisatie echt toegevoegde waarde konden leveren. Daarbij schroomde hij niet om af te wijken van geëigende paden en was hij in staat om de vertaalslag te maken naar een praktische invulling, zonder de inhoud te kort te doen. Daarnaast vind ik Pieter-Jil een ontzettende plezierige gesprekspartner, waarbij zijn energie en bevlogenheid in zijn vak aanstekelijk werken voor mij!"

  

Marij van Onzenoort – HR Lead MSD Nederland

"Marc heeft in opdracht van MSD ondersteund bij de merger van twee commerciële organisaties. Wat ik zeer gewaardeerd heb tijdens dit gevoelige proces, was dat Marc voortdurend meedacht hoe wij een en ander het beste konden inrichten om enerzijds de gevoeligheden bij medewerkers te respecteren en tegemoet te komen aan vragen en zorgen van de beide ondernemingsraden, maar anderzijds ook de bedrijfsdoelstellingen niet uit het oog verloor. Marc was nooit terughoudend om ons the challengen om zo tot de beste oplossingen te komen. Uiteindelijk was het geen makkelijk, maar wel een heel succesvol, proces dat we naar grote tevredenheid hebben afgerond."

 

Britt Malcontent - Talent Development Manager SHV Holdings

"Vanuit mijn functie van Talentmanager bij KPN heb ik met Pieter-Jil samengewerkt in verschillende trajecten op het gebied van ontwikkeling van (internationale) high potentials. De aanpak van Pieter-Jil heb ik als persoonlijk en betrokken ervaren, waarbij hij in staat is gebleken om in gezamenlijkheid creatieve oplossingen te bedenken en ook onder hoge druk zaken voor elkaar te krijgen."

Referentie opdrachten

Transitie naar een Agile Way of Working 

Xiel heeft voor een grote, gerenommeerde organisatie de wereldwijde (IT) Agile Transformatie begeleid. Aanleiding voor deze ingrijpende wijziging in filosofie en daaruit voorvloeiende werkwijze was de wens dat de business en IT elkaar beter versterken door de invoering van een Agile Way of Working. In de kern komt het erop neer dat er meer autonomie naar de verschillende IT teams is gegaan en het leiderschap daarvoor de randvoorwaarden heeft gecreëerd. De opdracht bestond uit een aantal verschillende fasen, met als start het beoordelen van het verantwoordelijke leiderschapsteam en hen helpen in hun (individuele en collectieve) ontwikkelbehoefte(n) bij de beduidend andere rol die van een leider en leiderschapsteam wordt gevraagd binnen een Agile Way of Working. Op basis van deze uitkomsten en de kwaliteiten, aandachtspunten en potentiële dynamieken (binnen het team en de organisatie) die dat kan opleveren heeft Xiel het leiderschapsteam begeleid in een aantal driedaagse Offsites. Parallel daaraan zijn in 5 weken om en nabij 300 medewerkers van verschillende nationaliteiten uit de organisatie beoordeeld op hun ‘Agility’ door middel van een Agility Assessment (op basis van de Xiel visie op Agility). Een en ander is vooraf gegaan door Town Hall meetings om medewerkers heel transparant te informeren en de gelegenheid te bieden om vragen te kunnen stellen en zich goed te kunnen voorbereiden. Dit bestond uit een online inventarisatie van persoonlijkheidseigenschappen en drijfveren, gevolgd door een gedragsmeting, reflectie-oefening en een interview waarna de resultaten transparant zijn teruggekoppeld aan de deelnemer. Eerst mondeling en uiteindelijk in een schriftelijke rapportage, over welke de medewerker kon besluiten om deze al dan niet mee te laten wegen in de uiteindelijke plaatsing en benoeming. Naast de aanwezigheid van de Xiel consultants om gedragsaspecten te meten is ook de expertise van Xebia gebruikt om op inhoudelijke expertise te kunnen beoordelen welke competenties de medewerkers mee nemen naar hun voorkeursrol binnen de nieuwe organisatie(structuur). Tot slot heeft Xiel geparticipeerd in de zogenoemde Selection Board om hiring managers en medewerkers te helpen bij het benoemings- en plaatsingsproces.  

 

Evaluatie 

Customer: "When you embark on an Agile Transformation it is a best practice to assess your strengths and gaps in creating agile structure, an innovative culture and an inspiring leadership. Xielhelped to assess our organization’s agility by providing key insights on our default behaviours, learning opportunities and potential pitfalls. I want to thank personally Pieter-Jil Pluimert and Marc Boele for their personalized business partnering and their strong contribution". 

 

Xiel heeft in de evaluatie uitzonderlijk gescoord op de volgende punten: expertise and vision of the Xiel team on Agility and the Psychology behind it, flexibility, projectmanagement (meeting the deadline in challenging circumstances), executive presence in the guidance of the Leadership Team. 

 

Referenties 

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar, evenals contact met onze opdrachtgever.

 

Zelfevaluatie RvC

Voor een aantal Raden van Commissarissen heeft Xiel een zelfevaluatie begeleid. Als toezichthouder is het des te belangrijker om te reflecteren op de eigen rol en de invulling daarvan. De rol van toezichthouder is aan het veranderen en het is van belang dat de Raad hierin meegaat. Door intensieve interviews en een 360 graden feedback methode worden beelden bij elkaar gebracht en besproken in een plenaire sessie. Ook beelden van andere stakeholders - aandeelhouder en directie - worden meegenomen. Het resultaat is een rapportage waarbij aandachtspunten en concrete aanbevelingen zijn opgenomen.

 

Referenties 

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar, evenals contact met onze opdrachtgever.