Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website dient alleen ter algemene informatie. De informatie is verstrekt door Xiel en terwijl we proberen de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de website voor enig doel. Vertrouwen dat u op dergelijke informatie plaatst is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website is het mogelijk om te linken naar andere websites die niet onder de controle van Xiel staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Opname van eventuele koppelingen zijn niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten daarbinnen.

Alles wordt in het werk gesteld om de website up-to-date en goed werkend te houden. Echter, Xiel neemt geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.