Teamontwikkeling

Hoe zorg ik voor een optimale teamdynamiek?

Teamontwikkeling

Hoe zorg ik voor een optimale teamdynamiek?

Hoe zorg ik voor een optimale samenstelling en dynamiek in een team om zowel de bedrijfsdoelstellingen te realiseren als de betrokkenheid en werkvreugde een impuls te geven?

Teams zijn steeds meer de elementaire bouwstenen van organisaties; een optimale teamdynamiek is belangrijk en heeft te maken met elkaar leren kennen, respect voor elkaars kwaliteiten en aandachtspunten en vertrouwen. Een goede teamdynamiek betekent vaak ook meer werkvreugde en betrokkenheid van de teamleden, maar zeker ook of een team is opgewassen tegen de taak die het heeft.


Een team heeft een opdracht of verantwoordelijkheid; het slagen daarvan is voor een groot deel afhankelijk aan een goede teamdynamiek en een passende samenstelling van het team. Uiteraard moet de noodzakelijke kennis aanwezig zijn, maar persoonlijke waarden en eigenschappen moeten ook deels complementair en deels overeenkomstig zijn om succesvol te kunnen zijn. De dynamiek tussen mensen is bepalend voor het onderling vertrouwen.

Een team, een organisatie en een product is te situeren op de Growth Curve. Beweging op de Growth Curve is een elementair natuurlijk principe dat van toepassing is op elke ontwikkeling of het uitblijven daarvan. Voor de continuïteit is het belangrijk dat deze cycli zich blijven herhalen. De verschillende stadia zijn innoveren, concretiseren, structureren en consolideren.

Xiel beschikt over inzicht en instrumentarium (bijvoorbeeld de AEM-Cube) om vast te stellen in welke fase van de growth curve een team, meerdere teams en uiteindelijk de totale organisatie zich bevindt. Maar ook als het gaat om het blootleggen van karakteristieken van mensen en de onderlinge invloed hiervan op elkaar. Op basis van dergelijke analyses kunnen interventies worden geformuleerd om een team of organisatie in de juiste richting te laten bewegen.