Blogs

Vertrouwen en moreel leiderschap 6

15-03-2017

 

Vertrouwen en de 7 bouwstenen van moreel leiderschap

 

Met de (inter)nationale politieke ontwikkelingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat leiderschap en vertrouwen thema’s zijn die veel mensen bezighouden. Ook binnen organisaties wordt vertrouwen steeds vaker gezien als de key-factor voor succes en het gebrek eraan, namelijk ongeloofwaardigheid, als iets waar hard aan moet worden gewerkt.

 

De sleutel tot het creëren van vertrouwen ligt in het moreel leiderschap. Moreel leiderschap geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen. Het is in die zin de opvolger van persoonlijk leiderschap dat in veel organisaties als norm voor ‘high potentials’ wordt gebruikt. Moreel leiderschap voegt echter een component toe: het moreel kompas. Daarmee is moreel leiderschap iets dat niet kan bestaan zonder de omgeving, waar persoonlijk leiderschap dat in theorie wel kan. Alleen als een cultuur van moreel leiderschap kan worden gerealiseerd kan ook vertrouwen duurzaam voortbestaan.

 

In 7 dagen behandelen wij in afzonderlijke blogs de individuele bouwstenen die leiden tot moreel leiderschap. Vandaag bouwsteen 6. Openheid

 

  1. Openheid

Openheid is in meerdere opzichten een belangrijk aspect bij moreel leiderschap. In de eerste plaats in de betekenis van toegankelijkheid; immers, pas als iemand benaderbaar is, zullen anderen hem/haar feedback geven, maar ook betrekken bij het nemen van initiatieven en bedenken van ideeën.

 

Dat laatste brengt een ander aspect van openheid naar voren: voor moreel leiderschap is een open, ontvankelijke houding ten aanzien van nieuwe ervaringen van belang. (Cognitieve) nieuwsgierigheid en willen en durven experimenteren leiden eerder tot het verzetten van de bakens om in visie en richting actueel te blijven of zelfs voor te lopen. Dit in tegenstelling tot conservatisme en behoudendheid.