Blogs

Vertrouwen en moreel leiderschap 5

14-03-2017

 

Vertrouwen en de 7 bouwstenen van moreel leiderschap

 

Met de (inter)nationale politieke ontwikkelingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat leiderschap en vertrouwen thema’s zijn die veel mensen bezighouden. Ook binnen organisaties wordt vertrouwen steeds vaker gezien als de key-factor voor succes en het gebrek eraan, namelijk ongeloofwaardigheid, als iets waar hard aan moet worden gewerkt.

 

De sleutel tot het creëren van vertrouwen ligt in het moreel leiderschap. Moreel leiderschap geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen. Het is in die zin de opvolger van persoonlijk leiderschap dat in veel organisaties als norm voor ‘high potentials’ wordt gebruikt. Moreel leiderschap voegt echter een component toe: het moreel kompas. Daarmee is moreel leiderschap iets dat niet kan bestaan zonder de omgeving, waar persoonlijk leiderschap dat in theorie wel kan. Alleen als een cultuur van moreel leiderschap kan worden gerealiseerd kan ook vertrouwen duurzaam voortbestaan.

  

In 7 dagen behandelen wij in afzonderlijke blogs de individuele bouwstenen die leiden tot moreel leiderschap. Vandaag bouwsteen 5. Zelfreflectie en moreel kompas.

 

  1. Zelfreflectie en moreel kompas

Op de dag voorafgaand de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen lijkt het passend om het te hebben over moreel kompas en zelfreflectie. Als er één centraal thema in de diverse campagnes te benoemen is, dan is het wel dat van het moreel kompas. Lijsttrekkers nemen elkaar de maat op moraliteit en betrouwbaarheid. En leggen daarmee impliciet de verbinding tussen vertrouwenwekkend zijn en moreel leiderschap.

 

Niemand is volmaakt. Maar alleen als je bereid bent in te zien dat je dingen niet goed hebt gedaan of beter kunt doen, is er kans dat je ervan leert. Zelfreflectie dus. Een essentieel onderdeel van leren en ontwikkelen, en dus ook van (moreel) leiderschap. Hier hoort ook bij dat feedback van anderen serieus wordt genomen en gewogen wordt om ervan te leren en gedrag aan te passen.

 

Ook voor het volgen van een moreel kompas is het nodig om te kunnen reflecteren op het eigen gedrag. Immers, een moreel kompas wil zeggen dat gehandeld wordt na een goede afweging van wat gegeven de situatie en de context juist en onjuist is en met inachtneming van de consequenties die daaruit kunnen volgen. Concreet betekent dit dat niet per se de (relatief) gemakkelijke weg wordt gekozen van het klakkeloos volgen van de regels, maar dat mede door introspectie wordt gekozen voor de moreel verantwoorde weg, ook als deze op onderdelen afwijkt van de regels of als deze (afbreuk)risico voor het individu met zich meebrengt.