Blogs

Vertrouwen en moreel leiderschap 3

10-03-2017

 

Vertrouwen en de 7 bouwstenen van moreel leiderschap

 

Met de (inter)nationale politieke ontwikkelingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat leiderschap en vertrouwen thema’s zijn die veel mensen bezighouden. Ook binnen organisaties wordt vertrouwen steeds vaker gezien als de key-factor voor succes en het gebrek eraan, namelijk ongeloofwaardigheid, als iets waar hard aan moet worden gewerkt.

 

De sleutel tot het creëren van vertrouwen ligt in het moreel leiderschap. Moreel leiderschap geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen. Het is in die zin de opvolger van persoonlijk leiderschap dat in veel organisaties als norm voor ‘high potentials’ wordt gebruikt. Moreel leiderschap voegt echter een component toe: het moreel kompas. Daarmee is moreel leiderschap iets dat niet kan bestaan zonder de omgeving, waar persoonlijk leiderschap dat in theorie wel kan. Alleen als een cultuur van moreel leiderschap kan worden gerealiseerd kan ook vertrouwen duurzaam voortbestaan.

  

In 7 dagen behandelen wij in afzonderlijke blogs de individuele bouwstenen die leiden tot moreel leiderschap. Vandaag bouwsteen 3. Flexibiliteit

 

  1. Flexibiliteit

Een veel gehoord adagium is: “de enige constante is voortdurende verandering”. En hoewel dit wat populistisch is, zit er zoals vaak bij dat soort uitspraken wel een kern van waarheid in. Veel organisaties zijn aan het experimenteren met ‘agile’ teams om als organisatie de steeds sneller opeenvolgende veranderingen te kunnen bijbenen.

Ook van mensen vraagt verandering een attitude die er op gericht is om je steeds aan te passen. Tegelijkertijd zijn voorspelbaarheid en consistentie in handelen van belang om als integer te worden gezien. Mensen die te gemakkelijk op ad hoc basis te werk gaan lopen het risico minder betrouwbaar over te komen, wat afbreuk doet aan hun moreel leiderschap. Oftewel, een zekere flexibiliteit is nodig om succesvol met veranderingen om te kunnen gaan, maar als dat de vorm krijgt van opportunistisch gedrag en de indruk wekt van gebrek aan koersvastheid, doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid.