Blogs

Vertrouwen en moreel leiderschap 1

08-03-2017

Vertrouwen en de 7 bouwstenen van moreel leiderschap

 

Met de (inter)nationale politieke ontwikkelingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat leiderschap en vertrouwen thema’s zijn die veel mensen bezighouden. Ook binnen organisaties wordt vertrouwen steeds vaker gezien als de key-factor voor succes en het gebrek eraan, namelijk ongeloofwaardigheid, als iets waar hard aan moet worden gewerkt.

 

De sleutel tot het creëren van vertrouwen ligt in het moreel leiderschap. Moreel leiderschap geldt niet alleen voor leiders, maar voor iedereen. Het is in die zin de opvolger van persoonlijk leiderschap dat in veel organisaties als norm voor ‘high potentials’ wordt gebruikt. Moreel leiderschap voegt echter een component toe: het moreel kompas. Daarmee is moreel leiderschap iets dat niet kan bestaan zonder de omgeving, waar persoonlijk leiderschap dat in theorie wel kan. Alleen als een cultuur van moreel leiderschap kan worden gerealiseerd kan ook vertrouwen duurzaam voortbestaan.

 

In 7 dagen behandelen wij in afzonderlijke blogs de individuele bouwstenen die leiden tot moreel leiderschap. Vandaag bouwsteen 1. Sensitiviteit.

 

  1. Sensitiviteit

 

Gevoel voor de omgeving, zich kunnen inleven in en bewust zijn van de gevoelens en intentie van anderen, aansluiting krijgen bij anderen, samenwerking en verbinding tot stand kunnen brengen, betrokkenheid creëren. Allemaal eigenschappen met een onderliggende eigenschap: sensitiviteit, een essentiële bouwsteen van moreel leiderschap.

 

Immers, moreel leiderschap staat niet los van de omgeving. Alleen indien goed aangevoeld kan worden waar anderen behoefte aan hebben en wat gepast is in een bepaalde situatie kan een goede afweging worden gemaakt en het eigen gedrag worden afgestemd. Dat houdt niet in dat autonomie wordt ingeleverd, maar wel dat begrip en empathie bestaat voor anderen en dit meegenomen wordt in het uiteindelijke handelen.