Ontwikkelatelier

Hoe ontwikkel ik het leiderschap in mijn organisatie?

Hoe ontwikkel ik het leiderschap in mijn organisatie?

Middels een op maat gemaakt ontwikkelatelier van Xiel wordt scherp in beeld gebracht op welke terreinen de aanknopingspunten liggen met het leiderschapsprofiel binnen uw organisatie, maar ook waar de lacunes zich bevinden en hoe en óf deze 'gap' middels ontwikkelinspanningen kan worden overbrugd. Hoewel een ontwikkelatelier een maatwerkproduct betreft is er een aantal elementen te noemen dat frequent deel uitmaakt van het programma.

 

 


In de eerste plaats gaat het om de inventarisatie van de breedte, diepte en effectiviteit van het gedragsrepertoire in relatie tot het leiderschapsprofiel en wordt dit middels simulaties, uitgebreide interviews, tussentijdse reflectie en feedback scherp gesteld. Om bovendien een 'diagnose' te kunnen doen met als achterliggende vraag of en er voldoende voedingsbodem is voor ontwikkeling, hoe deze ontwikkeling optimaal vormgegeven wordt en welke positie een deelnemer inneemt op de Growth Curve, worden online vragenlijsten ingezet. Deze geven inzicht welke denkstijlen en denkkracht de deelnemer aan den dag kan leggen, welk verandervermogen aanwezig zijn en welke mogelijke belemmeringen gelden vanuit karakter, cognitie belemmerende overtuigingen en dergelijke.

 

Tezamen wordt uiteindelijk - in co creatie tussen deelnemer en Xiel adviseur- een beeld opgesteld dat de vraag beantwoordt of en hoe ontwikkelinspanningen de deelnemer verder kunnen brengen om te voldoen aan het nieuwe leiderschapsprofiel en op welke groeicurve binnen de organisatie een deelnemer de meeste toegevoegde waarde biedt.