Vlootschouw

Hoe doe ik efficiënt een vlootschouw?

Hoe doe ik efficiënt een vlootschouw?

De doelstelling van een vlootschouw is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de prestaties en talenten van medewerkers in de organisatie, meestal in het kader van de beoordelingscyclus of in het kader van toekomstige ontwikkelingen.

 

Performance & Potential

Xiel heeft een online tool ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een zeer efficiënte en bovendien effectieve manier talenten, competenties en prestaties van medewerkers in kaart te brengen. De uitdaging van een vlootschouw is veelal om een gezamenlijke normering te vinden. Door beoordelingstendenties te vergelijken kunnen we scores onderling calibreren.

 

De uitkomst van de tool is de basis voor een gezamenlijke evaluatiesessie. De tool is bovendien zeer flexibel en er kan dan ook met organisatiespecifieke competenties en resultaatgebieden worden gewerkt.

 


Graag geven wij een nadere toelichting op onze vlootschouw aanpak. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.