Ontwikkelassessment

Hoe objectiveer ik kwaliteiten en ontwikkelpunten?

Individueel ontwikkelassessment

Hoe objectiveer ik kwaliteiten en ontwikkelpunten?

Hoe help ik mijn medewerker(s) in hun persoonlijke groei? Hoe weet ik wat zij in huis hebben om binnen de organisatie loopbaanstappen te zetten of een verandering vorm te geven?

 “Verandering is de enige constante” wordt vaak gebezigd om de voortdurende aanpassing van organisaties aan veranderende omstandigheden aan te duiden; dit geldt ook voor medewerkers – de verandering van de organisatie is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkelnoodzaak van medewerkers, maar ook persoonlijke ontwikkelbehoefte is een belangrijke aanleiding voor een ontwikkelassessment.


Medewerkers die zich graag willen ontwikkelen hebben organisaties nodig die hen daarin (willen en kunnen) faciliteren. En vice versa natuurlijk. Middels een ontwikkelassessment wordt in kaart gebracht welke kwaliteiten en welke ontwikkelthema’s een medewerker heeft met het oog op groei binnen de organisatie. Niet altijd hoeft daar een concrete functie aan ten grondslag te liggen.

De instrumenten die wordt ingezet zijn vergelijkbaar met die van een selectieassessment (intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsvragenlijsten, interview en gedragssimulaties), maar het uitgangspunt is wezenlijk anders en de specifieke keuze van instrumenten wordt afgestemd op de concrete vraag. Dat is namelijk dat medewerker en adviseur gezamenlijk vanuit het perspectief van ontwikkeling en ontwikkelbaarheid op zoek gaan naar kwaliteiten en ontwikkelthema’s. In de rapportage van een ontwikkelassessment worden concrete handvatten geboden om verder te gaan met de vastgestelde ontwikkelthema's.  

Xiel maakt het verschil door de aanpak aan te passen naar de context van de vraagstelling. Daartoe wordt zorgvuldig en gestructureerd de context in kaart gebracht. Bij Xiel bestaat geen standaardisatie, maar is maatwerk de norm, juist omdat iedere organisatie en opgave waar de organisatie of medewerker voor staat uniek is.

 

Xiel geeft een helder advies mede op basis van gefundeerd instrumentarium, afkomstig van gerenommeerde partners als Ixly, Human Insight en Hogan. De adviseurs van Xiel zijn zeer ervaren in de assessmentpraktijk en hebben zelf ook impactvolle functies bekleed.

 

De adviseurs van Xiel werken conform de beroepsethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor nadere toelichting hierop kunt u hier klikken. 

 

Indien u specifieke vragen heeft over hoe een en ander in zijn werk gaat, verwijzen wij naar de pagina Werkwijze in het hoofdmenu van de website.